TweedleWink บทสรุปวิธีการสอนโดยกระตุ้นสมองซีกขวาและมอนเตส

ความจริงมีโปรแกรมของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ แต่เจคอบตอนนี้เกือบสองขวบละ วันนี้งัดเอาสรุปโปรแกรมของเด็กวัยเดียวกับเจคอบมาเเปะละกัน

TweedleWink Program Overview for infant-toddler (-/+19-27 เดือน)

ลักษณะโดยทั่วไปของเด็กวัยนี้
– เคลื่อนไหวไปมา และ สื่อสารกับเราได้
– โหยหาอยากสำรวจโน่นนี่อยู่ตลอดเวลา แล้วก็อยากเป็นตัวของตัวเองเหลือเกิ๊นนน
– ตอบรับคำสั่งได้
– จับคู่ของที่เหมือนกันได้
– สามารถจับดินสอได้
– สมาธิยังน้อยอยู่ (ประมาณไม่เกิน 15 นาที)
– ชอบเล่นบทบาทสมมติ

การสือสาร (แม่ถึงลูก)
– ป้อนคำถาม
– สนับสนุนการตอบรับที่สร้างสรรค์และเป็นเหตุเป็นผล

การสื่อสาร (ลูกถึงแม่)
– พูด
– ถาม
– วาด

เทคนิคการสอน
1) สร้างสมองซีกขวาโดย LOVE,IMAGE,FLASH,
2) เชื่อมสมองทั้งสองซีกโดย TALK,TRACK,MOVE
3) สร้างสมองซีกซ้ายโดย THINK,DRAW,DO

ความสมดุลของ right brain input(RB) & left brain output(LB); 80% RB vs 20% LB

ข้อแนะนำในการสอนแบบอ่อนโยน ; gentle learning guidelines
– ระยะเวลาที่สอนคือ 30 นาที อาจเเบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที
– ดูวิดีโอเเบบมีสาระหน่อย 120 นาทีต่อวัน
– เปิดคนตรีคลอเป็นเเบล็ดการ์ว 180 นาทีต่อวัน

การจัดสิ่งแวดล้อม
– หาซื้อเสต็บมาให้ยืนเวลาไช้อ่างล้างหน้า ล้างมืออะไรก็ว่าไป จุดประสงค์เพื่อเสริมความเป็นตัวของตัวเอง
– ให้เล่นทราย เล่นน้ำ โดยที่แม่ต้องคอยดูอยู่ด้วย
– มีโต๊ะทำกิจกรรมงานฝีมือ
– มุมอ่านหนังสือ
– จัดหาโต๊ะเก้าอี้สำหรับเด็กให้นั่ง
– กระดานชอล์ค
– ชั้นวางของเล่น/ลิ้นชัที่มีป้ายบอกว่าอะไรเป็นอะไร
– เล่นนอกบ้าน/เล่นบทบาทสมมติ

อุปกรณ์พื้นฐาน
– อุปกรณ์หรือของเล่นตักๆเทๆ ต่อๆ เติมๆ ทั้งหลายแหล่ของมอนเตส
– สมุดภาพระบายสี
– ดินสอเหมาะมือเด็กเล็ก
– บทเรียนการจับคู่
– หุ่นมือ
– ตัว ABC ที่เป็นแม่เหล็ก

สรุปแล้ว เราก็ทำบ้างไม่ทำบ้าง ทำได้ไม่หมดเพราะผู้อุปการะคุณไม่อนุมัติงบบ้าง คุณครูแม่เลือดจะไปลมจะมาบ้าง นักเรียนลูกแว๊กบ้าง…แต่ก็นะ สบายๆ ทำกันไปวันๆ เล่นกันไปวันๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*